Telefon Haugesund:
52 72 98 84

Telefon Stord:
53 41 12 12

Politiets nødnummer:
112

Krisesenter vest IKS avdeling Haugesund og avdeling Stord

Kontakt oss

Vi er her når du trenger oss

Krisesenter Vest IKS har 17 eierkommuner. Vi har avdelinger i Haugesund og på Stord. Alle kommuner er pålagt å ha et tilbud til innbyggere som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Krisesenteret gir et bo- og dagtilbud til kvinner, barn, menn og LHBT-personer. Vi har et stort team av faste ansatte med ulik utdanning og faglig kompetanse til å bistå personer som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Alle ansatte har taushetsplikt jf. Forvaltningsloven §§ 13 til 13e, og jf. Lov om kommunale krisesentertilbod § 5.

Se vår årsmelding for 2021 her

Se vår årsmelding for 2020 her

Vår visjon:

Vi skal være en trygg og kjent plass med faglig kompetanse og omsorg som grunnelementer.