Krisesenter vest IKS avdeling Haugesund og avdeling Stord

Kontakt oss

Vi er her når du trenger oss

Krisesenter Vest IKS har 17 eierkommuner. Vi har avdelinger i Haugesund og på Stord. Alle kommuner er pålagt å ha et tilbud til innbyggere som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Krisesenteret gir et bo- og dagtilbud til kvinner, barn, menn og LHBT-personer. Vi har et stort team av faste ansatte med ulik utdanning og faglig kompetanse til å bistå personer som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Alle ansatte har taushetsplikt jf. Forvaltningsloven §§ 13 til 13e, og jf. Lov om kommunale krisesentertilbod § 5.

Se vår årsmelding for 2022 her

Se vår årsmelding for 2021 her

Se vår årsmelding for 2020 her

Vår visjon:

Vi skal være en trygg og kjent plass med faglig kompetanse og omsorg som grunnelementer.

Eierkommuner

Bokn kommunevåpen

Bokn kommune

Bømlo kommunevåpen

Bømlo kommune

Etne kommunevåpen

Etne kommune

Fitjar kommunevåpen

Fitjar kommune

haugesund kommunevåpen

Haugesund kommune

Karmøy kommunevåpen

Karmøy kommune

Kvinnherad kommunevåpen

Kvinnherad kommune

Odda kommunevåpen

Odda kommune

Sauda kommunevåpen

Sauda kommune

Stord kommunevåpen

Stord kommune

Suldal kommunevåpen

Suldal kommune

Sveio kommunevåpen

Sveio kommune

Tysnes kommunevåpen

Tysnes kommune

Tysvær kommunevåpen

Tysvær kommune

Ullensvang kommunevåpen

Ullensvang herad

utsira kommunevåpen

Utsira kommune

Vindafjord kommunevåpen

Vindafjord kommune