Tilbudet for Menn

Kontakt oss

Få veiledning til veien videre

Den psykiske og fysiske volden som menn blir utsatt for er like alvorlig og undertrykkende som vold mot kvinner.

I tillegg til menn som utsettes for vold av sine kvinnelige partnere et det sårbare grupper som homofile menn, transpersoner, eldre menn, gutter utsatt for seksualisert vold og menn som tvinges til tvangsekteskap som kan ha behov for hjelp.

Menn trenger også et tilbud om noen å snakke med når de utsettes for vold i nære relasjoner. På krisesenteret kan vi bistå deg med å kartlegge dine hjelpebehov og videreformidle kontakt til det øvrige hjelpeapparatet dersom du har behov for det.

Mange av mennene som utsettes for vold i parforhold hvor de har felles barn, er redde for å bli den tapende part. Deres bekymringer handler særlig om hva som vil skje med forholdet til barna, hvem barna skal bo fast hos, hvordan forhandlinger med tanke på samvær vil foregå, og hva som vil bli resultatet ved et eventuelt samlivsbrudd. Reaksjoner som kan være særlig framtredende hos menn er redsel for å miste besinnelsen og «ta igjen», redsel for ikke å bli trodd, skam, tap av selvfølelse og selvtillit som mann, og selvmordstanker.

Ressurssenteret Reform har en rådgivningstelefon for menn:
22 34 09 60

Ønsker du en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg?

Kontakt oss gjerne. Vi hjelper deg på dine premisser.

Kontakt oss