Gratis hjelp når du trenger det

Vårt tilbud

Krisesenter Vest har over 30 års erfaring med å ivareta personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Vi vet at alle har sine individuelle behov i en slik situasjon. Noen har behov for et trygt sted å bo i en periode, mens andre har behov for samtaler og støtte. Krisesentertilbudet er like aktuelt uansett hvilken situasjon du er i.

Du kan ta direkte kontakt med en av våre avdelinger. Du trenger ingen henvisning eller timeavtale.

Botilbudet

Noen har behov for å flytte til et trygt sted for en kortere periode. Krisesentertilbudet kan tilbyr et botilbud i trygge omgivelser ved en av våre avdelinger. Vi har fokus på sikkerhet og at du skal føle deg trygg mens du oppholder deg ved krisesentertilbudet.

Botilbudet omfatter:

 • samtaler

 • støtte og praktisk hjelp

 • råd og veiledning

 • hjelp til bearbeiding

 • informasjon om rettigheter og muligheter

 • formidling av kontakt med andre hjelpetilbud

 • advokatbistand

 • oppfølging etter oppholdet, se dagtilbud

Dagtilbudet

Ikke alle har behov for å bo ved krisesentertilbudet. Dette kan det være mange årsaker til. Kanskje vurderer du å bryte ut av en voldelig relasjon, eller kanskje du allerede har gjort det. Krisesentertilbudet sitt dagtilbud er like aktuelt uansett hvordan din situasjon er i dag. Samtalene med oss kan gjennomføres over telefon, eller ved oppmøte ved en av våre avdelinger.

Dagtilbudet omfatter:

 • samtaler

 • støtte og praktisk hjelp

 • råd og veiledning

 • hjelp til bearbeiding

 • informasjon om rettigheter og muligheter

 • advokatbistand

 • formidling av kontakt med andre hjelpetilbud