Tilbudet for Eldre

Kontakt oss

Snakk med oss – vi er her for å hjelpe deg

Også eldre rammes av vold i nære relasjoner. I tillegg til at de kan være utsatt for partnervold kan eldre kvinner og menn også oppleve overgrep fra egne barn, barnebarn eller andre nære familiemedlemmer.

Mange eldre med nedsatt funksjonsevne er i tillegg avhengig av familie, nære personer og hjelpere i hverdagen. Overgrep mot eldre skjer både i private hjem og i institusjon. Overgrepene kan ha mange former men ofte er de av psykisk, fysisk, økonomisk eller seksuell karakter.

Krisesenteret er godt tilrettelagt slik at eldre og funksjonshemmede kan tilbys samtaler og botilbud.

Nasjonal landsdekkende kontakttelefon

Det finnes en nasjonal kontakttelefon for eldre som er utsatt for overgrep. Personer over 62 år og eldre som er utsatt for overgrep og andre som har mistanke om at eldre personer er utsatt, kan ta kontakt.

VERN FOR ELDRE
kan kontaktes på telefon: 800 30 196.

Vil du finne ut hvordan vi hjelpe deg?

Kontakt oss gjernefor en uforpliktende samtale. Vi er her for deg.

Kontakt oss