Menn

Den psykiske og fysiske volden som menn blir utsatt for er like alvorlig og undertrykkende som vold mot kvinner.

I tillegg til menn som utsettes for vold av sine kvinnelige partnere et det sårbare grupper som homofile menn, transpersoner, eldre menn, gutter utsatt for seksualisert vold og menn som tvinges til tvangsekteskap som kan ha behov for hjelp

Mange av ­mennene som utsettes for vold i par­forhold hvor de har ­felles barn, er redde for å bli den ­tapende part. Deres bekymringer handler særlig om hva som vil skje med forholdet til barna, hvem barna skal bo fast hos, hvordan forhandlinger i forhold til samvær vil foregå, og hva som vil bli resultatet ved et eventuelt samlivsbrudd. Reaksjoner som kan være særlig framtredende hos menn er redsel for å miste besinnelsen og «ta igjen», redsel for ikke å bli trodd, skam, tap av selvfølelse og selvtillit som mann, og selvmords­tanker.

Menn trenger også et tilbud, noen å snakke med når de utsettes for vold i nære relasjoner

På krisesenteret kan vi bistå deg å kartlegge dine hjelpebehov og videreformidle kontakt til det øvrige hjelpeapparatet dersom du har behov for det.

Ressurssenter for menn har også en rådgivningstelefon for menn tlf 22 34 09 60

Les mer