Barn og ungdom

Hvert år blir en stor gruppe barn og unge i Norge utsatt for vold i nære relasjoner. Mange blir også utsatt for vold gjennom å være vitne til vold mellom foreldrene. Å være vitne til vold er like alvorlig som å selv bli utsatt for vold. Det er også viktig å huske på at barn og ungdommer ofte får med seg mye mer enn de voksne tror.

Barn og ungdommer som vokser opp i et hjem med vold går i en konstant frykt for nye voldsepisoder. Disse barna og ungdommene er hele tiden klar for at noe kan skje, og mange prøver å hindre nye voldsepisoder. Barn og ungdommer bruker ofte mye tid på å tenke på det som skjer hjemme, noe som kan gå ut over både skolehverdagen og fritiden. Situasjonen i hjemmet kan også gå ut over både den helsemessige, atferdsmessige og tanke- og følelsesmessige utviklingen til disse barna og ungdommene.

Barn og ungdommer som lever med vold i hjemmet har ofte fått beskjed om at de ikke kan si noe om dette til noen. Kanskje har de fått trusler om vold mot seg selv eller noen de er glad i dersom de sier noe. De bruker derfor mye tid på å skjule volden for andre. Barn og ungdommer kan også føle på en lojalitet overfor foreldrene sine, noe som gjør det ekstra vanskelig å søke hjelp. Barn og ungdommer er ofte avhengig av at en omsorgsperson eller andre voksne tar ansvar for situasjonen slik at volden blir stoppet. De står derfor i en vanskelig situasjon helt til noen voksne tar ansvar å gjør noe.

Barn og ungdom på krisesenteret
Mange barn opplever en lettelse når de kommer til krisesenteret og volden opphører. På krisesenteret har vi fokus på forutsigbarhet og struktur i hverdagen. Dette for at krisesenteret skal oppleves som et trygt og godt sted å være. Krisesenteret ønsker å hjelpe barn og unge til å få en bedre hverdag.

Krisesenteret arbeider for at hverdagen til barn og ungdom som bor på krisesenteret skal være så normal som mulig. Så lenge det lar seg gjøre vil krisesenteret arbeide for at barn og ungdom får fortsette i samme barnehage, skole og delta på sine faste fritidsaktiviteter.

Nyttige linker:
Alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon for de som er utsatt for omsorgssvikt, vold og mishandling. Voksne som er bekymret for barn og unge kan også ta kontakt. Tjenesten er åpen når det lokale barnevernet er stengt.

Statens barnehus skal forholde seg til barn og unge, samt utviklingshemmede voksne, hvor det er mistanke om at det kan være utsatt for seksuelle overgrep, vold, barnemishandling, kjønnslemlestelse eller vitne til vold. Krisesenter Vest IKS forholder seg til Statens barnehus i Bergen og Stavanger.