Om oss

Krisesenter Vest IKS har 17 eierkommuner og vi har to avdelinger i Haugesund og på Stord. Alle kommuner er pålagt å ha et tilbud til innbyggere som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner jf. Lov om kommunale krisesentertilbod (2010). Krisesenteret gir et bo ogdagtilbud til kvinner, barn, menn og LHBT personer.Vi har 20 fast ansatte med ulik utdanning og faglig kompetanse til å bistå personer som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Alle ansatte har taushetsplikt jf. Forvaltningsloven §§ 13 til 13e, og jf. Lov om kommunale krisesentertilbod § 5.

Vår visjon:

Krisesenter vest IKS- kompetansesenter- vold i nære relasjoner


Vi skal være en trygg og kjent plass med faglig kompetanse og omsorg som grunnelementer.