Om oss

Krisesenter Vest IKS har 17 eierkommuner og vi har to avdelinger i Haugesund og på Stord. Alle kommuner er pålagt å ha et tilbud til innbyggere som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner jf. Lov om kommunale krisesentertilbod (2010). Vi har 20 fast ansatte med ulik utdanning og faglig kompetanse til å bistå personer som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Alle ansatte har taushetsplikt jf. Forvaltningsloven §§ 13 til 13e, og jf. Lov om kommunale krisesentertilbod § 5.

Vår visjon:

Krisesenter vest IKS- kompetansesenter- vold i nære relasjoner

Bistand og beskyttelse

Vi skal være en trygg og kjent plass med faglig kompetanse og omsorg som grunnelementer.

LEDIG STILLING

BARNEFAGLIG MILJØTERAPEUT 50% -STILLING

Krisesenter vest IKS har ledig 50% fast stilling avdeling Stord. Stillingen er fordelt på dag- og mellom vakter ukedager, og arbeid hver tredje helg (dag- og kveldsvakter).

Arbeidsoppgaver:

o Være en trygg fagperson i møte med barn og voksne utsatt for vold og traumer

o Primær- og sekundærkontaktoppgaver knyttet til barn og voksne

o Samtaler med barn og miljøterapeutisk arbeid med fokus på barn og familier

o Samtaler og foreldreveiledning. Individuelt og i gruppe

o Samarbeid og samordning med det øvrige tjenesteapparatet rundt barn og familier

o Praktiske oppgaver ved avdelingen og tilrettelegging for aktiviteter

o Delta i den videre utviklingen av krisesentertilbudet

Krisesenter vest IKS søker en person med:

o 3-årig høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag. Gjerne med videreutdanning og relevant spesialkompetanse

o Kunnskap og erfaring fra arbeid med:

o Samtaler med barn

o Foreldreveiledning

o Miljøterapeutisk arbeid med barn og unge

o Arbeid med barn og unge utsatt for vold og traumer

o God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Gjerne flere språk

o Trives med og mestrer en hektisk arbeidshverdag, og er komfortabel med å arbeide selvstendig og ta avgjørelser

o Positiv, fleksibel, løsningsorientert og ønsker å bidra aktivt inn i et tverrfaglig arbeidsmiljø

o Har god arbeidskapasitet og evne til å arbeide strukturert og målrettet

o Har kjennskap til det øvrige hjelpeapparatet

o Må ha førerkort klasse B

o Politiattest må fremlegges før tiltredelse

o Personlig egnethet blir vektlagt

Krisesenter vest IKS tilbyr:

o En utfordrende, inspirerende og variert jobb i et engasjert tverrfaglig arbeidsmiljø

o Et arbeidsfellesskap i en virksomhet i faglig utvikling

o Veiledning og opplæring

o Lønn i henhold til tariff

o Pensjonsordning

Mer informasjon om stillingen og Krisesenter vest IKS finner du på krisesentervest.no, eller ved å kontakte Britt Helen Aasbø (daglig leder) eller Mari Dale (nestleder) på telefon 53411212.

Søknad sendes: britthelen@krisesentervest.no

Søknadsfrist: 17.08.2018