Om oss

Krisesenter Vest IKS har 17 eierkommuner og vi har to avdelinger i Haugesund og på Stord. Alle kommuner er pålagt å ha et tilbud til innbyggere som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner jf. Lov om kommunale krisesentertilbod (2010). Vi har 20 fast ansatte med ulik utdanning og faglig kompetanse til å bistå personer som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Alle ansatte har taushetsplikt jf. Forvaltningsloven §§ 13 til 13e, og jf. Lov om kommunale krisesentertilbod § 5.

Vår visjon:

Krisesenter vest IKS- kompetansesenter- vold i nære relasjoner

Bistand og beskyttelse

Vi skal være en trygg og kjent plass med faglig kompetanse og omsorg som grunnelementer.